неизпълнителен

неизпълнителен
прил. - непослушен, непокорен, упорит, несъблюдателен, недисциплиниран, вироглав
прил. - разпуснат, разюздан, нехаен, отпуснат, небрежен
прил. - своеволен
прил. - неточен, немарлив

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • неакуратен — прил. неточен, неизпълнителен, неизправен, небрежен, нередовен, нехаен …   Български синонимен речник

  • небрежен — прил. нехаен, отпуснат, разпуснат, нестарателен, неизправен, безгрижен, непридирчив, пренебрежителен, нередовен, напуснал се, немарлив прил. невнимателен прил. недоизпипан, недоизкусурен, необработен, запуснат, занемарен прил. неофициален прил.… …   Български синонимен речник

  • недисциплиниран — прил. нередовен, неизпълнителен, неточен, неакуратен, безреден, разхайтен, разпуснат, разюздан, разпасан прил. непокорен, непослушен, упорит, твърдоглав, вироглав, палав, неукротим прил. своеволен …   Български синонимен речник

  • немарлив — прил. небрежен, нехаен, разпуснат, непридирчив, неизправен, нередовен, неточен, безгрижен, пренебрежителен, разсеян, ленив прил. невнимателен прил. неизпълнителен …   Български синонимен речник

  • непокорен — прил. непослушен, немирен, недисциплиниран, неизпълнителен, несъблюдателен, необуздан, разюздан, разпуснат, вироглав, буен, твърдоглав, неукротим, неусмирим, неудържим, упорит прил. независим, своеволен прил. неподчинен, свободен, непобеден,… …   Български синонимен речник

  • непослушен — прил. непокорен, немирен, недисциплиниран, неизпълнителен, твърдоглав прил. разюздан, разхайтен прил. невъзпитан, лош прил. неподатлив на обучение, труден за обучаване прил. упорит, неподатлив …   Български синонимен речник

  • нередовен — прил. неправилен, неточен, неизправен, неизпълнителен, неакуратен прил. нереден, неприличен, ненормален, не като хората, не както трябва прил. немарлив, небрежен, нехаен, непридирчив прил. необикновен, чуден, странен, неестествен, анормален прил …   Български синонимен речник

  • несъблюдателен — прил. неизпълнителен, непослушен, непокорен, недисциплиниран, невнимателен, разпуснат, разюздан …   Български синонимен речник

  • неточен — прил. неверен, грешен, сгрешен, фалшив прил. неправилен прил. нередовен, неизправен, неакуратен, неизпълнителен, недисциплиниран прил. неясен, неопределен прил. лъжлив, погрешен, незаконен прил. небрежен, немарлив …   Български синонимен речник

  • нехаен — прил. безгрижен, небрежен, непридирчив, безучастен, равнодушен прил. отпуснат, разпуснат, ленив, немарлив, нехайник, невнимателен, неизпълнителен прил. безразсъден, вироглав, необуздан, необмислен, неразумен, дързък, неблагоразумен прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”